AW19/ 彼·此
系列
 • AW19/ 彼·此
 • 戒圈尺码
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 亦梦亦醒,亦真亦假,亦是亦非。“是亦彼也,彼亦是也。彼亦一是非,此亦一是非。” WANYUN FENG 2019秋冬系列——彼 · 此,灵感来源于庄子《齐物论》中关于梦境,选择及生命的界定。
  微信二维码
  取消
  微信客服二维码 WANYUNFENG-OFFICIAL